Младежка_предприемаческа_борса_бургас_2016_г.

Етап 1 - Кандидатстване: Изпрати своята идея до 30.10.2016 г.

Етап 2 - Разработване на идеята: 01.11.2016 г. - 12.12.2016 г.

Етап 3 - Финал: 13.12.2016 г.

Бизнес Инкубатор - Бургас
ул. "Княз Ал. Батенберг" № 28,

Свържи се с нас +359 (0) 879 017 665 E-mail incubatorbs@abv.bg


Финансира се от Постоянната комисия на заложените средства в общинския бюджет за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия на територията на Община Бургас.

Всички права запазени. 2016©Община Бургас Проектът се реализира с подкрепата на: Община Бургас
Изработка: web2.tech